RTV TYNAARLO

8-06-22 Jurryt Vellinga, Hans de Graaf, Jelbrich Peters en Miguel Ririhena

Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo), Miguel Ririhena (GroenLinks), Jelbrich Peters (PvdA) en Hans de Graaf (ChristenUnie) zijn door burgemeester Marcel Thijsen beëdigd als wethouder in Tynaarlo. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering van dinsdag 7 juni. Tijdens de vergadering zijn ook twee nieuwe raadsleden benoemd: Arie Meerman (GL) en Jarko Weering (LT) .

Debat

Voorafgaand aan de beëdiging van de wethouders en de benoeming van de raadsleden vond in de gemeenteraad het debat plaats over het akkoord van de vijf coalitiepartijen. Tijdens de raadsvergadering van 21 juni worden de gestelde vragen en voorgestelde moties en amendementen over dit coalitieakkoord verder besproken. Daarna stemt de raad over het akkoord.

Afscheid

Tijdens de raadsbijeenkomst is afscheid genomen van de wethouders René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo), Oetra Gopal (GroenLinks), Pepijn Vemer (D66), Hanneke Wiersema (CDA) en Henny van den Born (ChristenUnie). Burgemeester Thijsen bedankte hen voor hun inzet, betrokkenheid en collegialiteit tijdens de afgelopen collegeperiode.

Portefeuilleverdeling

Wethouder Vellinga zal de portefeuille Ruimtelijke Ordening voor zijn rekening nemen. Miguel Ririhena zal zich met het Sociaal Domein bezighouden. Jelbrich Peters zal zich gaan inzetten op het onderwerp Duurzaamheid en Verkeer. Financiën is een onderwerp waarop Hans de Graaf zich gaat storten.