RTV TYNAARLO

14-aug-2022

Voor de maandagmiddag en -avond/nacht (van 17 tot 18 oktober) zoekt de gemeente Tynaarlo ter ondersteuning van de bestaande verenigingen (verenigd in een Omni-vereniging) een extra vereniging of club voor het verrichten van diverse hand-en-spandiensten rondom het marktterrein.

Het bezetten van de posten vereist van de vrijwilliger wel overwicht en doortastendheid. Daarom moet de vrijwilliger minstens 20 jaar zijn. Er wordt een uitgebreide instructie gegeven, aangevuld met een taakomschrijving. Afhankelijk van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van portofoons. Als vergoeding voor de inzet is voor de vereniging/club een bedrag van €15,00 per persoon/per uur beschikbaar.

Meer weten?
Kijk op www.tynaarlo.nl/zuidlaardermarkt of bel met de marktmeester Jaap Mellema. Hij is bereikbaar via de gemeente Tynaarlo: 0592 – 26 66 62.

Wil je meewerken aan de 821e editie en de volgende Zuidlaardermarkten? Stuur dan vóór vrijdag 2 september 2022 een e-mail aan marktmeesters@tynaarlo.nl. Graag met vermelding van het aantal beschikbare leden.