RTV TYNAARLO

B&W van Tynaarlo willen het groen in de gemeente mooier, rijker en gevarieerder maken.
Kleurrijke, bloeiende bermen, een bredere rijkdom aan bomen en meer veilige plekjes voor bijen
en andere insecten. Wanneer de gemeenteraad ermee akkoord gaat, gaat het nieuwe beleid
daar onder meer toe leiden

biodiversiteit

Om de verscheidenheid aan leven, de zogeheten biodiversiteit, te versterken, is een breed scala
aan acties nodig. Zoals het inzaaien van wegbermen met Drentse bloemenmengsels en het
omvormen van gazons tot bloemenweides.
Betere verbindingen tussen groengebieden kunnen de leefwereld van veel dieren groter maken.
Ook de aanplant van struiken en planten die veel door insecten bezocht worden, helpen de
dierenwereld, net zoals nestkastjes en insectenhotels en het laten liggen van dode
boomstammen.

insecten

“We deden al veel,” zegt wethouder Hanneke Wiersema, “maar we gaan het nog beter doen.
Onze natuur vraagt er ook erg om. Zo gaat het slecht met de insecten. De afgelopen 25 jaar is de
totale hoeveelheid vliegende insecten met ruim 75% afgenomen. Dat mogen we zo niet door
laten gaan. En wat veel mensen zich niet realiseren: een verscheidenheid aan planten en dieren
zorgt ervoor dat de bodem vruchtbaar blijft, dat bloemen bestoven worden en dat ziektes of
plagen beperkt blijven. Hoe belangrijk dat is, weten we inmiddels toch wel.”
Het biodiversere groenonderhoud is soms ook wennen. Zo oogt een bloemrijke berm buiten het
bloeiseizoen ruiger dan een strak gemaaid gazonnetje.

maaien

De gemeente gaat overigens ook het maaien verder verbeteren, net als het beheer van de
watergangen. Zo blijft gemaaid gras eerst even liggen voordat het wordt afgevoerd. Hierdoor
krijgen de zaadjes de kans op de grond te vallen en insecten om zich op tijd in veiligheid te
brengen.