RTV TYNAARLO

Streektaalorganisatie het Huus van de Taol is, zoals elk jaar, weer op zoek gegaan naar het Mooiste
Drentse Woord. In Beilen zijn de stemmen nu geteld en dus is het tijd voor de Top 5.
Bijna 500 inzendingen kwamen er binnen voor deze verkiezing en daar zijn ze heel wies met!

Inzendingen
Directeur Renate Snoeijing: ‘Deze verkiezing geeft ons natuurlijk de mogelijkheid om de rijkdom van
onze taal te laten zien. Maar het is voor ons ook belangrijk om te zien hoeveel mensen een woord
insturen. Wij hebben nog nooit zoveel inzendingen gehad als dit jaar, dus het Drents leeft in elk geval
nog goed!’.


Top 5
Gaorenklopper (sufferd)
Vernuvern (vermaken)
Boezig (winderig)
Gloepends (zeer, buitengewoon)
Kopstubber (ragebol)

20 december
Vanaf nu kan er nog een week gestemd worden op deze vijf woorden. Op maandag 20 december
maakt het Huus van de Taol dan het Mooiste Woord van 2021 bekend bij Radio Drenthe. Stemmen
kan tot 20 december op https://www.huusvandetaol.nl/top5 .
Het Huus van de Taol is de streektaalorganisatie die het Drents promoot met als doel om het een taal
te laten zijn waar de gebruikers trots op zijn en die niet-gebruikers waarderen.