RTV TYNAARLO

Het college van Tynaarlo heeft besloten om Trias subsidie te verlenen voor het beheer en de
exploitatie van de dorpshuizen en de belbus. De subsidieperiode bedraagt 20 maanden, van 1 mei 2021
tot 1 januari 2023. De inwoners en verenigingen kunnen hierdoor in ieder geval tot 1 januari 2023 gebruik
blijven maken van de huidige voorzieningen.

1 januari 2023
De periode van 20 maanden biedt de gemeente de ruimte om het beheer en de exploitatie van de
dorpshuizen anders te organiseren, zodat de activiteiten ook na 1 januari 2023 kunnen worden
voortgezet. Dit geldt ook voor de organisatie van de Belbus. Hierover is het college met Trias in gesprek.
Tegelijkertijd geeft deze periode Vlechter/Trias de gelegenheid om te besluiten over de toekomst van de
eigen organisatie. De verantwoordelijkheid over de communicatie hierover naar medewerkers en
gebruikers ligt bij Trias.

Twee maanden
In afwachting van de verdere ontwikkelingen is, in overleg met Trias, gekozen om vanaf 1 januari 2022
een wederzijdse opzegtermijn van twee maanden te hanteren. Dit biedt beide partijen de mogelijkheid
om, bij een veranderende situatie, flexibel te acteren. Waarbij het voortbestaan van de voorzieningen het
uitgangspunt is.