RTV TYNAARLO

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst hebben Ingeborg Visscher (Initiatiefgroep Zuidlaarderhof) en Peter Prak (Stichting Knarrenhof Nederland) de basis gelegd voor de gezamenlijke ontwikkeling van een ‘meergeneratiehof’ op het PBH-terrein in Zuidlaren. Met dit project wordt ingezet op compact, betaalbaar, duurzaam en samen wonen – voor mensen van alle leeftijden. De komende worden de plannen verder uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeente Tynaarlo.

stevige impuls

De herontwikkeling van het voormalige beursterrein van de Prins Bernhardhoeve (PBH) in Zuidlaren (een kleine 20 hectare groot) biedt geweldige kansen. Ook om het wonen in Zuidlaren een stevige impuls te geven. Er is veel behoefte aan betaalbare woonruimte. Om die reden is in 2020 de Initiatiefgroep Zuidlaarderhof opgericht: een groep mensen die op het PBH-terrein een ‘meergeneratiehof’ wil ontwikkelen. Dat is een intiem woonbuurtje waar jong en oud(er) samenwonen, op basis van een gedeelde interesse in duurzaamheid, natuur en ‘naoberschap’. De groep heeft hiervoor een visie ontwikkeld die in juni 2020 is aangeboden aan het gemeentebestuur van Tynaarlo.

meergeneratiehofjes

Niet lang daarna zijn de contacten ontstaan met de landelijk werkende Stichting Knarrenhof Nederland. Deze stichting ontwikkelt op een aantal plekken in Nederland meergeneratiehofjes en wil ook graag in de gemeente Tynaarlo projecten realiseren. In Eelde is een eerste ontwikkeling op gang gekomen (locatie Bladergroenschool) en voor Zuidlaren lijkt de PBH-locatie een prima plek. Omdat de ambities van Zuidlaarderhof en Knarrenhof sterk overeenkomen, is besloten de krachten te bundelen en samen op te trekken – met name richting de gemeente Tynaarlo. De gemeente is eigenaar van de grond op het PBH-terrein en zal beslissen welke partijen hier woningen mogen ontwikkelen.

planontwikkeling

De samenwerkingsovereenkomst voor het meergeneratiehof Zuidlaarderhof vormt de komende tijd de basis voor de verdere planontwikkeling. Ook zal op korte termijn het overleg met de gemeente Tynaarlo worden geopend om te onderzoeken hoe dit initiatief een plek kan krijgen in het gebied.