RTV TYNAARLO

In de vergadering van de gemeenteraad van Tynaarlo van 13 april 2021  is besloten om mevrouw H. Grolleman voor vier jaar te benoemen als sociaal raadsvrouw. De sociaal raadsvrouw is onafhankelijk en staat inwoners bij die zelf moeilijk contact kunnen leggen met de gemeente en het lastig vinden hun weg te vinden binnen de gemeentelijke organisatie. In 2020 werd de functie ingesteld op voorstel van de PvdA. PvdA-fractievoorzitter is verheugd: ‘Wij vinden dit een belangrijke ondersteuning voor de inwoners van Tynaarlo.

bewezen van waarde

De sociaal raadsvrouw heeft bewezen van waarde te zijn.’In 2017 is op initiatief van de raad van Tynaarlo de functie van sociaal raadsvrouw ingesteld, nadat de PvdA hiervoor een voorstel had gedaan. Koos Dijkstra legt uit: ‘Met steun van de fracties van D66 en de VVD hebben we destijds dit kunnen realiseren. Wij zagen dat sommige inwoners het moeilijk vinden om binnen de gemeente de weg te vinden. Daar helpt de sociaal raadsvrouw mee. Zij is onafhankelijk en staat buiten de gemeentelijke organisatie.’ In een evaluatie die in het voorjaar van 2020 werd gehouden, is gebleken dat de functie duidelijk in een behoefte voorziet: ‘De kracht van de functie van sociaal raadsvrouw zit vooral in het bieden van een luisterend oor. Ook vervult zij een aanvullende rol op de sociale teams van de gemeente. Deze zijn nog niet bij alle inwoners goed bekend.’

Amendement

Er was wel een Amendement ingediend door fractie van Leefbaar Tynaarlo en ChristenUnie om Mevrouw H. Grolleman voor de periode van 2 jaar te benoemen als sociaal raadsvrouw, en begin 2022 te evalueren wat de toegevoegde waarde is van de functie alvorens te besluiten over verdere voorzetting. Maar die haalde het niet