RTV TYNAARLO

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de tweede vergadering van 2021 € 91.843 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 30 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers. Zoals de kerstmarkt in Vries

Dickens Kerstmarkt Vries
Vereniging Volksvermaken Vries kan rekenen op een bijdrage van € 1.500 uit het Jenny Vrieling Fonds voor optredens tijdens de Dickens Kerstmarkt, op 15 december 2021 te Vries.
Het succes van de kerstmarkt is mede te danken aan de Dickens uitstraling. De hele Brink wordt sprookjesachtig verlicht met (LED)-verlichting, de Bonifatius kerk wordt bij de markt betrokken en heeft in 2021 nieuwe (LED)-verlichting gekregen, die het mogelijk maakt te variëren in kleur van de verlichting. Er staan diverse vuurkorven en kerstbomen op de Brink. In de Bonifatiuskerk wordt een expositie verzorgd door een of meer regionale kunstenaars, die ook aanwezig zijn om hun werk toe te lichten. Ook vinden er diverse toepasselijke (muzikale) optredens binnen en buiten plaats. Op de markt treden bijvoorbeeld twee koren en een koperensemble op, terwijl in de Bonifatiuskerk een Kamerorkest optreedt, afgewisseld met Harmonie en Malletband Vries. Om ook de verbinding met de jongere inwoners te behouden laten we een deejay optreden, liefst in combinatie met de Cultuurkeet van de gemeente Tynaarlo.