RTV TYNAARLO

B&W van Tynaarlo stellen de gemeenteraad vanavond voor om de bibliotheek van Eelde-Paterswolde tijdelijke
huisvesting aan te bieden in de voormalige school aan de Schoollaan 18. De bibliotheek is nu
gevestigd in het Punthoes aan de Wolfhorn 1, maar die locatie wordt vanaf 1 september klaar
gemaakt voor de huisvesting van onderwijs en/of de ontwikkeling van woningbouw.

Schoollaan 18
Voor tijdelijke huisvesting bleek het pand aan de Schoollaan 18 het haalbaarst. Het is eigendom van
de gemeente, is beschikbaar en is met relatief beperkte aanpassingen voor de bibliotheek geschikt te
maken .Er word gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 130.251 om gebouw gebruiksklaar te maken voor de
huisvesting van de bibliotheek; De hiermee samenhangende kapitaallasten en exploitatielasten van € 59.958 te dekken vanuit de
huurinkomsten die worden gegenereerd door de verhuur van de ruimten in het gebouw.

cultuurhuis
Een voordeel is ook dat het pand naast De Notenkraker (Schoollaan 16) ligt, waarin de Historische
Vereniging Ol Eel en muziekvereniging Nieuw Leven zitten, partners van de bibliotheek in het
cultuurhuis. Een belangrijk doel van de samenwerking in het cultuurhuis is de ontwikkeling van een
huiskamer als ontmoetingsplek in het gebouw van de bibliotheek.
Dit jaar ontwikkelt de gemeente in overleg met de bibliotheek een plan voor permanente
huisvesting. Dat kan in Schoollaan 18 zijn, maar dat hoeft niet per se.