RTV TYNAARLO

foto :tynaarlolokaal

Eelde-Paterswolde krijgt waarschijnlijk twee hondenspeelplekken. Dit op verzoek van
bewoners. Het gaat om een grasveld aan de Pinksterbloem in de wijk Spierveen en een
grasveld aan de Burgemeester Legroweg naast de Baggelwiekenplas.

bekeuring
De initiatiefnemers vroegen om een plek die zij zelf gezocht hebben, waar honden vrij mogen los
lopen, zonder dat het baasje hiervoor een bekeuring krijgt. Een omheining is niet nodig.
Wethouder Vemer ziet dit als een volgende stap in de ontwikkeling naar andere relaties tussen
inwoners en gemeente. Met meer zeggenschap en verantwoordelijkheid van inwoners. “Normaal
willen wij als gemeente iets en kunnen inwoners meedenken en meepraten. Nu is het andersom:
inwoners hebben een idee, en wij reageren.”
“En,” voegt hij er aan toe, “vroeger was de reactie van de gemeente op wensen van bewoners
meestal ‘Dat past niet in ons beleid’. Nu is dat geworden: ‘Waarom níet?’ Onze nieuwe houding is
‘ja, tenzij.’
In gesprek

afvalbakken
De gemeente is daarom voor elke locatie met de initiatiefnemers in gesprek gegaan over wat
nodig is om de plek als speelplek geschikt te maken. Dat moest onder meer leiden tot heldere
afspraken over het onderhoud en toezicht. Zo verwachten B&W dat de initiatiefnemers zorgen
voor het legen van de afvalbakken en dat zij omwonenden actief over hun initiatief informeren.
De initiatiefnemers moeten ook aanspreekbaar zijn voor eventuele klachten en ideeën van
omwonenden. Samen met de gemeente kijken ze dan hoe aan eventuele klachten tegemoet
gekomen kan worden. De initiatiefnemers zijn bereid aan deze voorwaarden te voldoen. Daarom zijn B&W in principe
akkoord. Wel moeten de initiatienemers de buurtgenoten informeren en goed met klachten
omgaan.

aanlijnplicht
Wanneer daaruit geen reden voortkomt tot afblazen of ingrijpend veranderen van de plannen,
zullen B&W een zogeheten aanwijsbesluit nemen om voor het terrein ontheffing te geven van de
aanlijnplicht. Het is mogelijk daartegen bezwaar te maken.
De gemeente faciliteert de speelplekken door het plaatsen van een bord met de spelregels en
een hondenpoepafvalbak. Een eventuele verdere inrichting van de plekken is nog open.
Na een jaar kijken B&W op basis van de ervaringen of ze met de pilot willen doorgaan.