RTV TYNAARLO

27-05-2022

Zaterdag 28 mei om 10.00 uur opent wethouder Henny van den Born de hondenspeelplek aan de Burgemeester Legroweg, naast de Baggelwiekenplas in Eelde. Het is een grasveld met speelobjecten waar honden los kunnen lopen.


Initiatienemer
In oktober vorig jaar is initiatiefneemster Carolien Wolbers – samen met een groep van zo’n twintig vrijwilligers – van start gegaan met het gereedmaken van de hondenspeelplaats. Dit na het doorlopen van een zorgvuldig proces, waarbij de initiatienemer de buurtgenoten heeft geïnformeerd en in gesprek is gegaan met mensen die vragen en opmerkingen hadden.

Pilot
Daarop heeft het college van B&W besloten om het grasveld aan te wijzen als hondenlosloopplek. In eerste instantie als pilot voor een jaar. Deze pilot start op het moment van de opening. Daarna kijken B&W op basis van de ervaringen of de hondenspeelplaats kan blijven en zo ja, welke aanpassingen er eventueel nog nodig zijn.

binnen de bebouwde kom een aanlijnplicht geldt, heeft het college een zogeheten aanwijsbesluit genomen om het loslopen mogelijk te maken.