RTV TYNAARLO

13-april-2022 Koos Dijksterhuis
Bioloog, columnist en schrijver Koos Dijksterhuis (1962) neemt zijn publiek op
dinsdagavond 26 april mee ‘op stap in de natuur van Noord-Nederland’. Op
uitnodiging van het Nutsdepartement Groningen-Haren en de Harense Commissie
Letteren houdt de Groninger een lezing over wat er allemaal aan natuur in deze
noordelijke regio te beleven is. De lezing vindt plaats in de Ontmoetingskerk aan de
Sterremuurweg in Haren.


Dijksterhuis studeerde biologie en sociologie in Groningen. Hij verzorgt vier keer per
week zijn Natuurdagboek in dagblad Trouw, geeft vrolijke lezingen en publiceert boeken
over wisselende natuuronderwerpen: ‘Een Groenlander in Afrika’, ‘Winnen van de
Bierkaai’, ‘Akkervogels’, ‘De kiekendieven van het Oldambt’, ‘Jong & Wild’, ‘De spreeuw’
en ‘Eilandgevoel’. In maart 2022 is zijn nieuwste werk, het schelpenboek ‘Noordkrompen,
zee-engelen en koffieboontjes’ verschenen. Daarnaast schrijft hij korte verhalen en
vormvaste verzen op rijm.

Hoofdredacteur

Hij werkte drie jaar in Pakistan als voorlichter en redacteur, en
was enkele jaren uitgever van het milieutijdschrift De Kleine Aarde. Sinds kort is hij
hoofdredacteur van het tijdschrift De Levende Natuur. Dat tijdschrift verscheen op
initiatief van E. Heimans en Jac. P. Thijsse in maart 1896 voor het eerst.

Aanmelden
Dinsdag 26 april 2022, aanvang 20.00 uur
Koos Dijksterhuis: ‘Op stap in de natuur van Noord-Nederland’
Entree € 7,00; er kan alleen gepind worden; leden Nut gratis op vertoon
lidmaatschapskaart
Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4, 9753 AV Haren
Aanmelden tot 25 april kan alleen maar via bijgaande link:
https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN