RTV TYNAARLO

Een gemêleerde woonwijk die past in Zuidlaren, met ruimte voor diverse doelgroepen, allerlei
soorten woningen en verschillende woonomgevingen. Met 235 tot 265 woningen. Dat stellen
B&W de gemeenteraad voor voor de nieuwe woonwijk op de achterkant van het PrinsBernhardhoeve-terrein in Zuidlaren.

warmte-koude-opslag


De woonwijk wordt wat B&W betreft zoveel mogelijk ingepast in de landschappelijke omgeving.
De fietsers en voetgangers hebben, ook figuurlijk, voorrang; de auto is te gast. Parkeren gebeurt
zoveel mogelijk op eigen terrein.
Bij de ontwikkeling van de wijk moet ook volop aandacht komen voor de verandering van het
klimaat (klimaatadaptatie), energietransitie en biodiversiteit. Omdat de woonwijk in een
grondwaterbeschermingsgebied ligt, is onder meer warmte-koude-opslag in de bodem echter
niet mogelijk.

meedenken


Dat en nog meer hebben B&W vastgelegd in het concept stedenbouwkundig programma van
eisen voor de nieuwe wijk. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt dat de basis voor het
stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan.
Het is de bedoeling dat belanghebbenden en belangstellenden ook bij de ontwikkeling van die
plannen meedenken, net als ze gedaan hebben bij de ontwikkeling van het stedenbouwkundig
programma van eisen.

naam
B&W nemen binnenkort een besluit over de naam van de wijk. Inwoners hebben daarvoor
diverse ideeën ingestuurd.
Als alles goed gaat, worden de eerste kavels in de nieuwe wijk eind 2023 of begin 2024
uitgegeven.