RTV TYNAARLO

Leefbaar Tynaarlo constateert dat veel burgers hinder ondervinden van crossmotoren op zandpaden in
natuurterreinen

Leefbaar Tynaarlo constateert dat veel burgers hinder ondervinden van crossmotoren op zandpaden in
natuurterreinen binnen onze gemeentegrens. De recente brief van inwoners Crossmotoren en de
beantwoording daarop, spreekt voor zich. Linksom of rechtsom, zowel Staatsbosbeheer als de gemeente
Tynaarlo, zullen voor zover dit mogelijk is, handhavend moeten optreden en behoren dit soort activiteiten
uit natuurterreinen te weren. Dat neemt echter niet weg, dat tegelijkertijd beoefenaars van de
motorcrosssport de kans moet worden geboden hun sport uit te oefenen.

Al eerder heeft de fractie van Leefbaar Tynaarlo hiervoor aandacht gevraagd en u verzocht te bezien of in
de gemeente een terrein kan worden aangewezen waar de crossers hun sport kunnen uitoefenen. De
voormalige vuilstortplaats te Eelde zou hiervoor een goede locatie kunnen zijn. Met een minimum aan
inspanningen zou hier een prachtige baan gecreëerd kunnen worden die voor crossmotoren geschikt is.


Hier zouden motorcrossers dan op afgesproken tijden gebruik van kunnen maken. Eventuele geluidhinder
is van minder belang, nu het terrein toch reeds onder de aanvliegroute van het vliegveld gelegen is. Het
mes snijdt dan aan twee kanten: de crossmotorrijders kunnen over een goed oefenterrein beschikken, en
wandelaars in natuurgebieden ondervinden minder hinder van crossmotoren.


opgelet moeten worden dat in natuurgebieden geen overlast meer veroorzaakt
wordt. Om dit laatste te bewerkstelligen zou tevens onderzocht moeten worden welke
verkeer beperkende maatregelen verder getroffen kunnen worden in en om de natuurgebieden. Op deze
wijze wordt met ieders belang rekening gehouden.