RTV TYNAARLO

Groningen 23 april 2022

Wandelen van Yesse naar Sint Jan

Achthonderd jaar geleden bezochten de cisterciënzer monnik Caesarius en zijn abt
Henricus van Heisterbach het vrouwenklooster Yesse en de Groningse Martinikerk.
Aan dat bezoek zal van 28 t/m. 30 april 2022 een evenement in Groningen worden
gewijd. Onderdeel van ‘Van Yesse naar Sint Jan’ is een processie vanuit het Harense
Essen naar de Martinikerk in Groningen. De wandeling is de ‘Middeleeuwse 4 mijl van
Groningen’ genoemd. Het is de route die de abt en Caesarius in 1220 moeten hebben
gelopen vanuit het klooster Yesse naar de Martinikerk. Onderweg komen de
wandelaars, de ‘processiegangers’, langs verschillende markante punten. Op de plek
waar in de middeleeuwen de Herepoort stond (Herestraat-Zuiderdiep) zullen de
deelnemers door de proost van Groningen worden verwelkomd.

WONDEREN TE YESSE

Caesarius vergezelde zijn abt Henricus tijdens diens visitatiereizen vanuit Heisterbach, in
de nabijheid van het huidige Bonn, langs kloosters in het noorden van wat nu Duitsland
en Nederland zijn. In 1220 vernam Caesarius in Yesse over twee Mariawonderen die kort
daarvoor in dat klooster hadden plaatsgegrepen: een kaars die bij een Mariabeeld brandde
en na de mis gedoofd werd, begon telkens opnieuw te branden. Bij datzelfde beeld pakte
het Jezuskind de kroon van het hoofd van zijn moeder en zette dat op zijn eigen hoofd.
Tijdens hun verblijf te Yesse hoorde het Heisterbach-tweetal ook over de bijzondere reliek
die in de Martinikerk werd bewaard. In de Martinikerk toonde stadspastoor Theodoricus
een reliek van de Arm van Johannes de Doper aan Caesarius. De wonderen van Yesse en
het Johannesreliek zijn door Caesarius beschreven in de Dialogus Miraculorum, het Boek
der Mirakelen, dat is overgeleverd.

Het feit dat deze gebeurtenissen achthonderd jaar geleden plaatsvonden, was voor de
werkgroep aanleiding om er het evenement ‘Van Yesse naar Sint Jan’ aan te koppelen.
Lezingen, een film, een speciaal voor dit doel gecomponeerde Caesarius-cantate,
tentoonstellingen, een boek en dus de processie. Organisatoren zijn het Bezoekerscentrum
Klooster Yesse, de Vereniging Vrienden Martinikerk, het Centrum voor Religie en Erfgoed
RUG) en het Groninger Instituut voor Archeologie (RUG) in samenwerking met de
Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties (SKLO)

BIJZONDERHEDEN EN AANMELDEN
Op www.kloosteryesse.nl/yessesintjan staan de bijzonderheden over de wandeling en alle
andere activiteiten vermeld.
Daar zijn ook de tickets te bestellen voor de verschillende onderdelen.


HANZEHOGESCHOOLSTUDENTEN FILMDEN
Aan de routebeschrijving zijn negen filmpjes toegevoegd die door een team van studenten
van de Hanzehogeschool Groningen van de opleiding Facility Management voor het vak
‘Event in opdracht’ zijn gemaakt. Deze zijn op de website te bekijken. De wandeling is
bovendien via Spacetime Layers te volgen. Vanuit de App Store of Play Store is de app op
smartphone of tablet te downloaden. Daar zijn de filmpjes ook te zien.