RTV TYNAARLO

Onderzoeksprogramma

Prof. dr. Ciska Wijmenga en Jackie Dekens bieden hun publiek een kijkje achter de
schermen van Lifelines, een onderzoeksprogramma dat moet leiden tot gezonder oude
worden. Het duo spreekt op dinsdagavond 18 januari in de Ontmoetingskerk aan de
Sterremuurweg in Haren.

Gezonder oud
Lifelines draagt bij aan het doel om mensen in de toekomst gezonder oud te laten worden.
Dat doen we door van een grote groep deelnemers allerlei gegevens en
lichaamsmaterialen zoals urine, bloed en haar te verzamelen en dit beschikbaar te stellen
aan onderzoekers. Sinds 2008 hebben 167.000 inwoners uit Noord-Nederland voor het
bevolkingsonderzoek Lifelines honderden vragenlijsten over gezondheid, leefstijl en
welzijn ingevuld. Met de 8 miljoen potjes bloed, urine, ontlasting en weefsel die ze ook
afstonden is een enorme biobank gebouwd. Onlangs is de derde screeningsronde gestart
waarin alle deelnemers opnieuw biomonsters afstaan en vragenlijsten invullen. Daarmee
helpen ze wetenschapers -en uiteindelijk ons allemaal – om uit te vinden hoe we gezonder
oud kunnen worden. Met het aantal deelnemers (een op de tien mensen in NoordNederland doet mee), verdeeld over drie opeenvolgende generaties, de diversiteit aan

Risicofactoren
verzamelde data en de lange volgtijd is een unieke dataverzameling voorhanden. Dit
maakt het mogelijk om op veel manieren te onderzoeken welke risicofactoren het ontstaan
en het verloop van ziekte en gezondheid beïnvloeden, en factoren die kans op ziekte
kunnen voorspellen zoals genetische risicoprofielen en de samenstelling van de bacteriën
in de darmen. Tijdens de corona pandemie bleek Lifelines een belangrijke bron van
onderzoek. Door 25 keer vragenlijsten af te nemen werd inzicht gekregen in het verloop
van de pandemie en de corona klachten, hoe mensen zich aan de maatregelen houden, het
effect op werk en welzijn, onderliggende genetische factoren etc. Middels de Corona
Barometer is de informatie inzichtelijk voor iedereen beschikbaar gemaakt.
De duolezing in Haren, die vanwege de pandemie enkele malen is uitgesteld, is een
initiatief van het Nutsdepartement Groningen en Haren en de Commissie Letteren van de
Culturele Raad Haren.

Chronische, aandoeningen
Prof. dr. Cisca Wijmenga heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het begrip van de
genetica van complexe, veelal chronische, aandoeningen. In haar onderzoek combineert ze
onderzoek binnen Lifelines met onderzoek bij patiënten met auto-immuunziekten, en in
het bijzonder coeliakie. Wijmenga is tevens een van de trekkers van het onderzoek naar
‘organen op een chip’. Door middel van een ‘darm-op-een-chip’ kan ze niet alleen
diepgaander onderzoek naar coeliakie doen, maar ook de rol van darmbacteriën in ziekte
en gezondheid bestuderen.

Jackie Dekens, projectmanager bij het CDI: ‘Living Lab Newborn is een real life
laboratorium, bij de gezinnen thuis.’ UMCG, Center for Development & Innovation (CDI),
Lifelines, Philips en de Life Cooperative van noordelijke mkb’ers bundelen hun krachten
in het project Living Lab Newborn om nieuwe producten te ontwikkelen die helpen bij
een zo goed mogelijke start.

Reserveren
Dinsdag 18 januari, aanvang 20.00 uur
Prof. dr. Ciska Wijmenga en Jackie Dekens over ‘Lifelines’
Entree € 7,00, leden Nut gratis op vertoon lidmaatschapskaart
Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4, 9753 AV Haren
Reserveren tot 16 januari, aanmelden (verplicht), alleen via bijgaande link:
https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN
De dan geldende coronamaatregelen zijn van kracht.