RTV TYNAARLO

In de onlangs gehouden gesprekken met verschillende vrijwilligers en leefbaar Tynaarlo in o.a. Het Kornoeljehof te
Vries, kwam naar voren dat het de grote wens is dat ouderen gemakkelijker naar het centrum
kunnen lopen, vanuit omliggende wijken en buurten. De afstand tussen de buitenwijken, het
verzorgingshuis en het centrum vraagt om rustplekken op het traject. Even een visje eten in het
centrum van Vries, was zo’n moment waar vele ouderen naar konden uitzien. Een bankje in het
centrum, hoek Westerstraat/Holtenweg maakte dit uitstapje mogelijk.

Bezwaar

Enkele bewoners In het centrum vonden die plek naast hun woning vervelend en zagen een aanleiding om er bezwaar
tegen aan te tekenen. Het gevolg dat dit bankje weer is verwijderd

Te plekke heeft Casper Kloos, raadslid gekeken of er toch een mogelijkheid zou zijn alsnog weer een bankje in het
centrum te plaatsen. Dit zou prima kunnen voor de daar aanwezige supermarkt.

Kornoeljehof

Dit te realiseren zou voor vele ouderen, woonachtig in het Kornoeljehof kunnen betekenen
dat, onder begeleiding van vrijwilligers, weer een bezoekje kan worden afgelegd aan het centrum
van Vries.

Leefbaar Tynaarlo heeft vragen gesteld aan het college van de gemeente Tynaarlo