RTV TYNAARLO

15-04-2022 Jurryt Vellinga en Rene Glade

Na een gespreksronde onder leiding van Henk Berends lag er op 5 april een adviesrapport waarin de een coalitie van Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks, PvdA, Christen Unie en Gemeentebelangen het meest kansrijk wordt geacht. 


De fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft in de dagen daarna nog uitgebreid gesproken met andere partijen.
Hieruit blijkt, in ieder geval naar mening van Leefbaar Tynaarlo, dat er inhoudelijk zeker op delen vergelijkbaar gedacht wordt en ook dat er een wederzijds positieve grondhouding is ten aanzien van samenwerking. Daarnaast ervaart Leefbaar Tynaarlo een zekere basis van vertrouwen naar de toekomst. Echter er zijn met deze partijen ook verschillen. Deze hebben te maken met de visie op het besturen van de gemeente en de wijze waarop vernieuwing vormgegeven zou moeten worden.

Formatieproces
Na een zorgvuldige afweging heeft Leefbaar Tynaarlo besloten om, conform het advies van de heer Berends, te starten met een formatieproces om samen met GroenLinks, PvdA, Christen Unie en Gemeentebelangen te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Een akkoord met visie, een zekere ambitie, maar ook haalbaar en uitvoerbaar en waarin ruimte is voor debat met de hele raad over belangrijke thema’s. 
Deze coalitie kijkt uit naar samenwerking in vertrouwen met elkaar, de gehele raad, de organisatie en zeker ook met de inwoners van Tynaarlo