RTV TYNAARLO

De eerste asielzoekers komen begin september in de voormalige school. Daartoe zullen geen groepen asielzoekers behoren die elders een grote kans op overlast veroorzaken doordat ze geen kans maken om in ons land asiel te krijgen.
Het stratenoverleg
Woensdagavond 21 en donderdagavond 22 april jl. zijn de stratenoverleggen van omwonenden, COA en gemeente geweest, waarvoor de gemeente alle direct omwonenden had uitgenodigd. Op die bijeenkomsten zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest.
De overlegcommissie
Naar aanleiding van de stratenoverleggen hebben acht omwonenden zich aangemeld voor de overlegcommissie met het COA, waar met regelmaat voor de omwonenden belangrijke onderwerpen worden besproken. In de commissie zitten naast het COA omwonenden, ondernemers en de gemeente. De eerste (vooralsnog digitale) bijeenkomst van de overlegcommissie is op woensdag 19 mei aanstaande. Aan de orde komt onder meer de planning van de verbouwwerkzaamheden. Ook hoe om te gaan met het bankje nabij de rotonde zal (wat de gemeente betreft) onder meer onderwerp van gesprek zijn. En uiteraard hoe frequent de overlegcommissie bij elkaar zal komen, wat de eerste periode vaker zal zijn dan daarna.
Kick-off COA
Zoals aangekondigd in de digitale bijeenkomsten met omwonenden heeft het COA donderdag 6 mei jl. een kick-off gehouden, in afgeslankte vorm, omdat de sleuteloverdracht die eerder voor die dag gepland stond, verschoven was naar maandag 10 mei.
Tijdens de kick-off kwamen COA-medewerkers van verschillende disciplines samen, om de komende activiteiten rondom het toekomstige AZC op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld wat er nodig is voor ICT in relatie tot de te verwachten werkzaamheden van de aannemer. Ook is nog eens extra gekeken naar de inrichting van het terrein, met het oog op het effect daarvan op de omgeving. Samen met de input van diverse omwonenden heeft dat geleid tot een aangepaste tekening.
Klankbordgroep
De omwonenden in de overlegcommissie willen natuurlijk de andere omwonenden en dorpsgenoten vertellen over het overleg dat ze met het COA en de gemeente hebben gehad. En ze willen bij hen wensen en ideeën ophalen, Daarom is er binnenkort weer een vergadering van de klankbordgroep van omwonenden. In de klankbordgroep overleggen de omwonenden van de overlegcommissie van het COA met andere omwonenden en dorpsgenoten. Een van de agendapunten is hoe verder te gaan als klankborgroep. Wie zich nog niet voor de klankbordgroep heeft aangemeld, maar dat wel wil, kan dat alsnog doen via asiel@tynaarlo.nl
Persoonlijk overleg
Enkele omwonenden hadden de gemeente uitgenodigd om ter plekke bij de Bladergroenschool te gaan kijken. Dat gebeurde 6 mei jl. na de kick-off van het COA. Toen is onder meer gesproken over de schuttingen/erfscheidingen. In totaal hebben tien omwonenden om een persoonlijk overleg met de gemeente gevraagd. De burgemeester en/of projectleider Ralf Baas hebben persoonlijk met hen gesproken.

Ralf Baas
De vertegenwoordiger van de gemeente in onder meer de omwonendencommissie is projectleider Ralf Baas. Hij is ook voor omwonenden ambtelijk het gezicht van de gemeente.
Ralf zorgt dat binnen de gemeente iedereen het werk doet dat voor het AZC gedaan moet worden. Ook zorgt hij voor onderlinge afstemming, ook met de burgemeester, wethouders en B&W als geheel. Doordat Ralf al veel jaren binnen de gemeente werkt, weet hij hoe de hazen lopen.

Erfafscheiding
Op het Bladergroenterrein komen aanvullend tijdelijke gaashekken om te voorkomen dat AZC-bewoners zich tussen de bomen en langs de erfgrenzen gaan begeven.
Hierdoor ontstaat een ruime strook aan de buitenranden van het terrein waar bewoners niet kunnen komen. Ook bij de twee binnenterreinen, met de opening naar de woningen aan de Hoofdweg toe, worden maatregelen genomen om te zorgen dat daar in de avond geen AZVC-bewoners kunnen komen, of alleen op gezette tijden onder toezicht. Dat laatste heeft betrekking op een speelterreintje en de kippenren.

Huisoppasdienst
Het COA heeft een landelijk raamcontract met de Huisoppasdienst HOD, die ervoor zal zorgen dat enkele mensen tijdelijk in het hoofdgebouw en de conciërgewoning verblijven.
Voor de veiligheid heeft het COA ook besloten de hekken te laten staan die de gemeente op advies van de politie heeft aangebracht, totdat de aannemer aan de slag gaat die het pand gaat verbouwen, naar verwachting over een maand.

Vergunning
Een aantal zaken die nodig zijn voor de verbouwing zijn vergunningsplichtig. Inventarisatie daarvan vindt momenteel plaats, in goed overleg met de gemeente. Met uitvoering van deze zaken kan uiteraard pas worden gestart zodra de vergunning is afgegeven. Andere werkzaamheden zoals schoonmaken en gevelreiningen worden wel al vlot opgepakt.
Turnzaalgebouw
Het COA en de gemeente zijn nog in gesprek over de overdracht van het turnzaalgebouw, waar nu de historische vereniging Ol Eel in gevestigd is. Het is de bedoeling dat in dit gebouw kantoor- en dienstenruimtes ingericht worden. Tevens komt in dit gebouw de receptie van het AZC, waar de beveiligingsmedewerkers werken.

Ol Eel
De gebruiksovereenkomst van Ol Eel met de gemeente over het gebruik van de ruimte loopt tot september. Helaas lijkt het de vereniging niet te lukken om tijdig haar nieuwe huisvesting voldoende op te knappen. De vereniging zal echter niet op straat komen te staan. Overleg is gaande over hoe dit op te lossen.
Veiligheidsprotocol Gemeente en COA zijn bezig in overleg met de ondenemersvereniging Eelde Paterswolde Zakellijk (EPZ) op verzoek van de EPZ een veiligheidsprotocol op te stellen. Belangrijke vraag: wie doet wat wanneer zich een onveilige of ongemakkelijke situatie voordoet of dreigt voor te doen of mensen zich onveilig voelen?