RTV TYNAARLO

10 januari 2022

ICO, Stichting Kunst & Cultuur en CultuurKLIK (voorheen onderdeel van Scala Centrum voor de Kunsten) bundelen door middel van een bestuurlijke fusie hun krachten om het cultuuronderwijs in Drenthe verder te verbeteren.

1 januari

Ook gaan de organisaties zich gezamenlijk inzetten voor talentontwikkeling in de provincie en de koppeling van cultuur aan het sociaal domein. De samenwerking is per 1 januari 2022 ingegaan onder de naam Cultuurzaam. De drie partijen verstevigen hiermee hun positie als betrouwbare partner in de cultuursector van Drenthe, Groningen en de kop van Overijssel.

Stichting Cultuurzaam

Wytze de Vries en Marieke Vegt zijn de nieuwe bestuurders van stichting Cultuurzaam: “Door deze bestuurfusie kunnen we samen meer impact maken en meer mensen raken met kunst en cultuur. Onder de vlag van Cultuurzaam kunnen we het onderwijs beter begeleiden om te werken aan kwaliteit met het doel een vaste plek voor cultuuronderwijs in het curriculum van de scholen.”
talenten
Volgens de beide directeuren moeten jongeren in Drenthe hun talenten op alle kunstdisciplines kunnen doorontwikkelen. Het liefst in de eigen omgeving. Zij gaan zich daarvoor inzetten. Daarnaast gaat de nieuwe directie zich inspannen om de drempels voor cultuurdeelname weg te nemen door een verbinding te maken tussen het culturele en sociale domein. “Denk aan ‘cultuur op recept’ waar kunstenaars zorgcentra of ziekenhuizen bezoeken om mensen met kunst te verrassen of de inzet van muziek om jongeren in een wijk te verbinden.”

Voor het werkveld verandert er niets

Alle activiteiten van ICO, Stichting Kunst & Cultuur (K&C) en CultuurKLIK worden uitgevoerd onder de bekende naam van de genoemde organisaties met dezelfde vaste contactpersonen. De verschillende locaties blijven bestaan. Scholen zullen merken dat de kennis van de adviseurs toeneemt doordat in de samenwerking de lokale, provinciale en landelijke kennis en ervaring beter gebundeld wordt. De kwaliteit van de dienstverlening neemt hierdoor toe.

Kers op de taart

Wytze de Vries en Marieke Vegt: “De bestuurlijke fusie is de kers op de taart van jarenlange intensieve samenwerking. We hebben ervaren dat onze organisaties goed bij elkaar passen en elkaar versterken. Samen maken we grotere stappen om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen in Drenthe. De medewerkers van de drie instellingen krijgen volop kansen om zich te ontplooien.”