RTV TYNAARLO

Naar aanleiding van de persberichten van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente Tynaarlo, d.d. 25 mei 2021 over het voornemen van het college om de gemeenteraad voor te stellen om de luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE) in 2021 en 2022 met totaal € 166.965,– aan overheidsgeld te steunen, om GAE de komende 2 jaar in stand te houden en € 20.000,– extra beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op de luchthaven, is de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad verbaasd dat zij dit voornemen eerder in de media aantroffen dan via de interne kanalen.

Wethouder Oetra Gopa

Daarnaast vindt de GroenLinks fractie het onbegrijpelijk en ongepast dat de aangehaalde persberichten zijn verzonden voordat het raadsvoorstel in de gemeenteraad is behandeld. Juist bij een zo beladen onderwerp aan het wederom verlenen van financiële steun aan GAE is het van belang dat de discussie en besluitvorming zorgvuldig wordt genomen.
 Wethouder Oetra Gopal van GroenLinks heeft in het College van B&W, tijdens de behandeling van dit onderwerp, een minderheidsstandpunt ingenomen. Dit valt te lezen in de notulen van de vergadering van het college van B&W van 27 mei 2021.