RTV TYNAARLO

Het college van B&W beraadt zich op dit moment op maatwerk voor de herinrichting van de Hoofdweg Eelde.

Het college van B&W beraadt zich op dit moment op maatwerk voor de herinrichting van de Hoofdweg Eelde. Wat is de best denkbare 50km-inrichting? En welke veilige varianten van een 30-kilometerweg zijn er mogelijk? De peiling onder de gebruikers en adviezen van diverse organisaties hebben daarvoor bouwstenen aangedragen.

Wethouder Hanneke Wiersema benadrukt dat het college van B&W een zorgvuldige afweging wil maken: “Wij willen de best denkbare Hoofdweg. Daartoe hebben we de peiling onder de gebruikers van de weg gehouden en diverse organisaties om een advies gevraagd. Het is nu onze uitdaging om met de ideeën en opmerkingen die zij hebben ingebracht, het beste maatwerk voor de Hoofdweg te vinden.”

Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond Kop van Drenthe en de provincie adviseren om van de Hoofdweg een 30-kilometerweg te maken. Ze wijzen daarbij onder andere op de landelijke ontwikkeling waarbij 30 kilometer per uur de norm wordt binnen de bebouwde kom.

Ook stellen zij dat er onvoldoende ruimte is voor een goed ingerichte 50km weg. De Fietsersbond vindt de mogelijkheid voor snelle fietsers om op de rijbaan te fietsen belangrijk. Het VN-panel vindt een 30-kilometerweg het veiligst voor mensen met een beperking.

Ook de ondernemers aan de Hoofdweg hebben een sterke voorkeur voor de 30-kilometer variant, vanwege de mogelijkheid voor meer parkeerplaatsen en meer groen. Andere ondernemers zijn juist voor 50km, omdat de Hoofdweg een belangrijke, snelle schakel is tussen de kernen van Eelde en Paterswolde.  

Het Openbaar Vervoer-bureau heeft voorkeur voor een 50-kilometerweg. Mocht het toch een 30-kilometerweg worden, dan moet de inrichting een goede doorstroming mogelijk maken.  

De politie vindt het heel belangrijk dat een eventuele 30-kilometerweg er ook als een 30-kilometerweg uitziet, anders gaat men vanzelf te hard rijden. Bijvoorbeeld als er gescheiden fietspaden langs komen. De politie wijst er ook op iets meer mogelijkheden dan voorheen te hebben om snelheden te controleren op 30-kilometerwegen, maar dat zal niet structureel gaan gebeuren.

De ANWB, ten slotte, wijst erop dat bewoners in zijn algemeenheid te hoge verwachtingen hebben van het bord met 30 km per uur. Zij neigt voor de Hoofdweg daarom eerder naar een 50-kilometerweg, omdat juist daar kwetsbare weggebruikers gescheiden zijn van gemotoriseerd verkeer.