RTV TYNAARLO

08-03-2022

Tynaarlo geeft gehoor aan een oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
en Veiligheidsregio Drenthe (VRD), en verleent haar medewerking aan de opvang van
Oekraïense vluchtelingen. Het college wijst daarvoor het Prins Bernardhoeve terrein in
Zuidlaren aan, omdat daar de nodige nutsvoorzieningen al aanwezig zijn.


“Het college van B&W leeft mee met de vluchtelingen”, zegt wethouder Pepijn Vemer. “De
verschrikkelijke beelden van de oorlog in Oekraïne raakt een ieder diep in het hart. Natuurlijk
nemen wij dan onze verantwoordelijkheid en realiseren we plekken om deze mensen te
huisvesten.”


Waarom neemt de gemeente in de opvang het voortouw?
Omdat Oekraïense burgers Nederland mogen inreizen zonder visum, hoeven zij niet naar een
asielzoekerscentrum. Het COA, dat anders over de opvang van vluchtelingen gaat, is in dit geval
dan ook niet verantwoordelijk voor de opvang. Vandaar dat gemeenten gevraagd is opvang voor
Oekraïense vluchtelingen te organiseren. Het is op dit moment overigens nog niet duidelijk of en
op welke termijn Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Tynaarlo gehuisvest worden.
Hulpacties

Opvangplekken
Bij de gemeente komen veel vragen binnen over hulp aan Oekraïense vluchtelingen. Het college
hecht er waarde aan dat deze aanbiedingen terecht komen bij de organisaties die hierin de
coördinatie hebben. De gemeente stelt opvangplekken beschikbaar, maar andere organisaties
hebben al het voortouw genomen in het aanbieden van goederen, het doneren van geld of de
opvang van vluchtelingen bij mensen zelf in huis. Heeft u hierover vragen en wilt u weten waar u
met uw hulpvraag terecht kunt? Kijk dan voor meer informatie op www.tynaarlo.nl
Vluchtelingenvraagstuk
Tot slot vraagt het college in brede zin aandacht voor de opvang van vluchtelingen en dringt het
bij de VNG aan dit ook bij het Rijk onder de aandacht te brengen: “Wij staan volledig achter de
hulp aan Oekraïense inwoners. Echter, daarbij dringt ook het beeld van de opvang van
vluchtelingen in andere vluchtelingenkampen in Europa zich aan ons op. Ook deze mensen zijn
gevlucht voor oorlogsgeweld. Als we de mens centraal stellen in het vluchtelingenvraagstuk en
niet nationaliteit of de ligging van een land, dan verdient elke vluchteling onze humane steun”,
aldus het college in de brief aan de VNG.