RTV TYNAARLO

Foto: Veldje in De Groeve: hier blijft het gras een paar dagen liggen en wordt er om de bloemen heen gemaaid.

De gemeente is in deze periode druk met het maaien van bermen en grasveldjes. Op sommige plekken wordt het gras kort gehouden en op andere plekken is het ruiger en zie je bloemen en kruiden bloeien. Wat is de gedachte hierachter? En hoe gaat de gemeente precies te werk?

NATUUR IN BALANS

De natuur blijft beter in balans als er een rijke biodiversiteit is. Kortom: als er zoveel mogelijk soorten planten, dieren en insecten zijn. Om dit te bevorderen hebben we de afgelopen jaren verschillende veldjes, groenstroken en bermen ingezaaid met bloem- en kruidenmengsels. Op veel plekken maaien we nog maar een of twee keer per jaar en op een aantal plekken helemaal niet meer. De bloeiende en ruigere bermen en grasveldjes bieden voedsel en nestelgelegenheid voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Zo worden meer diersoorten aangetrokken. Dit zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat de eikenprocessierups op een natuurlijke manier wordt bestreden, doordat er meer natuurlijke vijanden bijkomen.

PLANNING EN WERKWIJZER

Rond half juli worden de bloemrijke grasstroken en velden voor het eerst gemaaid, daarbij blijven de bloeiende bloemen en kruiden zoveel mogelijk staan. Het gras blijft een aantal dagen liggen zodat de zaden van de uitgebloeide bloemen en kruiden verspreid worden en insecten de kans om krijgen weg te komen. Na een paar dagen wordt het bij elkaar geharkt en afgevoerd. Na de eerste maaibeurt komen de bloemen en daarmee de insecten snel terug. Half september is de tweede maaibeurt, dan worden ook de bloemen en kruiden gemaaid. Gazons met bloembollen worden pas vanaf begin juni gemaaid, als het loof van de bollen afgestorven is. Voor de bloemrijke bermen gelden andere maaimomenten. Die worden half juni voor het eerst gemaaid en eind augustus nog een keer. Bij de eerste ronde wordt voornamelijk de eerste meter gemaaid, later in augustus word de gehele berm gemaaid en afgevoerd. Op sommige plekken laat de gemeente stroken gras staan, voorwaarde is dat de verkeersveiligheid hierdoor niet in het geding komt.

SOMS VAKER MAAIEN

De gemeente blijft op een aantal plekken wel vaker maaien. Bijvoorbeeld omdat daar gespeeld wordt of omdat hoger gras leidt tot minder zicht en daardoor een onveilige situatie. Dit geldt voornamelijk voor kruisingen, bermen en grasveldjes in de woonbuurten. Daar wordt, afhankelijk van het weer, eens in de week of eens in de twee weken gemaaid door een aannemer. Het gras rond de bomen blijft staan, zodat er schuilgelegenheid is voor insecten en de stam niet beschadigd wordt.

MAATWERK

De opzichters van de buitendienst brengen in beeld wat waar nodig is. En dat is maatwerk. Soms wordt een veld waar bewust voor is gekozen om niet te maaien, uiteindelijk toch gemaaid. Dit komt bijvoorbeeld weleens voor in woonwijken, als blijkt dat aanwonenden erg veel last hebben van de zaadjes die overwaaien in hun tuin. Ook is de maaifrequentie niet overal gelijk. Zo worden de bermen bij een aantal uitritten in Ter Borch drie tot vier keer per jaar gemaaid. Hier laat de gemeente het gras tot maximaal een halve meter groeien, zodat bestuurders voldoende zicht houden op de weg. Veiligheid staat altijd voorop. Vragen over het maaien? Neem contact op met de gemeente via het algemene nummer (0592-266 662)