RTV TYNAARLO

Tintengroep neemt welzijnswerk in de gemeente Tynaarlo over
Per 1 mei 2021 doet de Tintengroep onder de naam ‘Neie Naober’ het kind-, jeugd- en
jongerenwerk, de vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning en het buurtwerk in de
gemeente Tynaarlo. Afgelopen week ondertekenden wethouder Oetra Gopal en Annet
Lammersen van de Tintengroep hiervoor het contract.

brede kijk op gezondheid
Wethouder Oetra Gopal vertelt dat ze uitkijkt naar de samenwerking met Neie Naober. “De
organisatie onderscheidt zich door de brede kijk op gezondheid en de samenwerking die zij zoekt
met inwoners en maatschappelijke partners om het welbevinden, ontmoeten en meedoen te
bevorderen.”

stichting Trias
Gopal kijkt evengoed terug op een prettige samenwerking met stichting Trias, die het
welzijnswerk tot voor kort deed. “Haar professionals hebben uitstekend werk geleverd en ik ben
dan ook blij dat er medewerkers zijn meeverhuisd naar de nieuwe organisatie. Dat geldt natuurlijk
ook voor de vrijwilligers die voor en via Trias actief waren. Zij zijn heel erg belangrijk voor onze
lokale samenleving en ik hoop dat Neie Naober ook op hen mag rekenen.”
De Neie Naober komt naar je toe

Annet Lammersen
Om de dorpen en inwoners goed te leren kennen en te horen wat er speelt, gaat Neie Naober de
komende tijd zoveel mogelijk naar de inwoners toe. Annet Lammersen van de Tintengroep:
“Zoals gezegd hebben we een aantal medewerkers overgenomen van stichting Trias. Hierdoor
heeft Neie Naober al veel kennis over de gemeente en haar inwoners.”
De komende tijd organiseert de nieuwe welzijnsorganisatie activiteiten om de bestaande
contacten op te frissen en nieuwe contacten te leggen. “We sluiten vooral heel graag aan bij de
waardevolle initiatieven die er al in de gemeente zijn, om de leefbaarheid verder te versterken.”
Iedereen hoort erbij

waarde
“Bijdragen aan een vitale gemeente, waar iedereen erbij hoort en waar je naar elkaar omziet, is
een belangrijke doelstelling van Neie Naober”, schetst Lammersen. De welzijnsorganisatie werkt
vanuit het beeld dat ieder mens waarde in zich heeft en van waarde wil zijn. “Gezondheid is meer
dan de afwezigheid van ziekte. Het heeft ook te maken met zingeving, zinvolle dagbesteding en
de kwaliteit van het sociale netwerk.”