fotograaf: Bart de Nes

Jaarlijks worden er dankzij het vervoersproject Culturele Mobiliteit duizenden Drentse basisschoolleerlingen en ruim 2.000 vmbo’ers vervoerd naar de grote culturele instellingen in de provincie. Nu dit vanwege corona niet mogelijk is bieden de musea ‘Culturele Mobiliteit in de klas’; een aantal digitale lessen en gastlessen waarin leerlingen toch kennis kunnen maken met het Meisje van Yde, de prehistorie en bijvoorbeeld het leven in de proefkolonie. 

gratis lesbrieven

Scholen kunnen in een 360 graden ontdekkingstocht leerlingen kennis laten maken met de 18e-eeuwse bewoners van het Ontvangershuis in Assen. Ze kunnen ook een archeoloog in de klas halen of een gastspreker die vertelt over de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen kunnen in een online-quiz een eeuwenoud raadsel in het archief oplossen of een eigen Proefkolonie bouwen tijdens een spannend computerspel van Museum De Proefkolonie. Het jubilerende Museum De Buitenplaats biedt gratis lesbrieven en creatieve opdrachten rond een kunstwerk. 

Stichting Kunst & Cultuur.Culturele Mobiliteit

Het vmbo en het praktijkonderwijs kunnen ook een ex-gedetineerde uitnodigen of een stilleven leren maken. De programma’s zijn allemaal te vinden op de website van Stichting Kunst & Cultuur.Culturele Mobiliteit biedt normaal gesproken educatieve programma’s in het Gevangenismuseum, Museum De Buitenplaats, Museum De Proefkolonie, Drents Archief, Drents Museum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Hunebedcentrum. Het biedt leerkrachten de mogelijkheid om kunst en erfgoed tastbaar te maken voor alle leerlingen, ook zij die nooit met familie een museum bezoeken. Leerlingen maken zo kennis met de verhalen uit de Canon van Drenthe en beeldende kunst en worden uitgedaagd om zelf dingen te onderzoeken en hun creativiteit te gebruiken. In de online programma’s gebeurt nu hetzelfde. 

provincie Drenthe

Het project Culturele Mobiliteit is jaarlijks mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de provincie Drenthe. Hierdoor hoeven scholen slechts een geringe financiële bijdrage per leerling te betalen voor het busvervoer en het programma in het museum. Stichting Kunst & Cultuur regelt het busvervoer waardoor ook de logistieke planning uit handen wordt genomen.