RTV TYNAARLO

4-03-2022 Foto, Huus van de TaolMeertmaond-Streektaolmaond 2022 ingeluid met de overhandiging van het
Drentstalige tijdschrift Wiesneus aan schooldirectrice Sandy Sibbald en de
leerlingen van groep 3
.


Streektaalambassadeur Hennie Enting uit de gemeente Assen en streektaalfunctionaris Amber Tieck
waren in groep 3 van OBS Theo Thijssen te gast om de Wiesneus met het thema Dreumen aan de
directie en leerlingen te presenteren. Streektaalambassadeur Hennie Enting opende het moment
door een gesprek met de klas over Drents en meertaligheid te voeren. Meerdere leerlingen bleken
thuis ook een andere taal naast het Nederlands te spreken, waaronder Drents. Na deze introductie
aan de klas werd het eerste exemplaar van de Wiesneus door Hennie Enting aan de schooldirectrice
uitgereikt. Het Drentse tijdschrift Wiesneus, dat jaarlijks verschijnt, wordt dit jaar in een oplage van
maar liefst 30.000 stuks door de provincie verspreid

Wiesneus.nl

Het verhaal ‘De Boom’ uit de Wiesneus werd vervolgens aan de groep voorgelezen door
streektaalfunctionaris Amber Tieck. De leerlingen ontvingen het voorleesmoment met veel aandacht
en enthousiasme. Na het voorleesmoment kregen ook zij allemaal een eigen exemplaar van de
Wiesneus uitgereikt. De kleurig en fantasierijk geïllustreerde verhalen, gedichten, puzzels, liedjes en
creatieve opdrachten in de Wiesneus stonden dit jaar in het teken van het thema Dreumen. Speciaal
voor dit thema is er op bijbehorende website Wiesneus.nl nog een reeks aanvullende online
spelletjes toegevoegd voor verschillende leeftijdsgroepen.

Voorleesfilmpjes
Vanwege de onzekerheid omtrent de coronamaatregelen zijn voor de scholen waar geen Drentse
voorlezers langs kunnen komen voorleesfilmpjes beschikbaar gesteld op Wiesneus.nl. In deze
voorleesfilmpjes worden de verhalen en gedichten uit de Wiesneus door jonge Drenten voorgelezen.
Niet alleen in Drenthe wordt de Wiesneus deze meertmaond-streektaolmaond verspreid; in totaal
krijgen meer dan 55.000 basisschoolkinderen in Groningen, Drenthe, Overijssel en de Achterhoek
een Wiesneus in de eigen variant van het Nedersaksisch aangeboden.
In de Meertmaond-Streektaolmaond wordt de Wiesneus op veel basisscholen uitgedeeld en wordt er
op een aantal basisscholen ook voorgelezen door vrijwilligers van het Huus van de Taol. Alle
verhalen, liedjes en aanvullende opdrachten zijn te vinden op www.wiesneus.nl