RTV TYNAARLO

8-02-2022

D66 Tynaarlo heeft in januari 2021 vragen gesteld over het besluit van het bestuur van het Werkplein Drentse Aa (WPDA) om per 1 januari 2021 de inkomstenvrijlating voor iedere uitkeringsgerechtigde die werk in deeltijd verrichtte toe te passen. Dit vinden wij natuurlijk een goed idee. Deze vrijlating kan oplopen tot een bedrag van € 220,00 per maand (maximaal 6 maanden).

bijstand in deeltijd

Vóór 2021 gebruikte de WPDA deze regeling niet vaak. D66 maakt zich daarom zorgen of iedereen wel heeft gekregen waar hij/zij recht op heeft. Het gaat hierbij alleen om mensen die vanuit de bijstand in deeltijd zijn gaan werken. In de periode van 1 januari 2018 tot 1 januari 2021. Ons raadslid Jos van den Boogaard vraagt tijdens de raadsvergadering van 8 februari 2022 via een motie aan het college dit zo snel mogelijk uit te zoeken en op te lossen. Wij vinden het belangrijk dat de regelingen die er bestaan goed en eerlijk toegepast worden. Zeker voor een groep die het financieel niet ruim heeft.

Meedoenpremie
Daarnaast is er een andere regeling: de meedoenpremie. Dit is een regeling die alleen voor mensen uit Tynaarlo geldt. De meedoenpremie is net als de regeling inkomensvrijlating een financiële prikkel voor mensen die de stap naar werk (betaald of vrijwillig) moeilijk kunnen maken. Deze premie zou in 2021 afgeschaft worden omdat alleen de regeling inkomensvrijlating voldoende zou zijn. Hier is D66 het niet mee eens. Deze twee regelingen kunnen naast elkaar bestaan en elkaar aanvullen. Daarom vragen wij het college om deze meedoenpremie ook voor 2021 in stand te houden. Ook hiervoor dient D66 Tynaarlo een motie in bij de raadsvergadering.