RTV TYNAARLO

Jos van den Boogaard van D66 Tynaarlo heeft vragen gesteld aan het college over de veranderingen in de busverbindingen door de OV-bureau. Wij maken ons zorgen over de bereikbaarheid van Spierveen (als wijk van Eelde) en de dorpen Donderen en Bunne.

kleine kernen

Voor een aantal inwoners van de gemeente Tynaarlo heeft dit
verstrekkende gevolgen. Het OV- bureau heeft aangegeven de buslijn
die Donderen en Bunne aandoet op te heffen. Het gevolg hiervan is
dat reizigers uit Donderen en Bunne, 3,2 kilometer naar Vries
respectievelijk naar Eelde moeten fietsen om daar hun (bus) reis
te kunnen aanvangen. Wij zijn van mening dat ook de kleine kernen
recht hebben op enige vorm van openbaar vervoer, hoe beperkt dan
ook, maar dat wel aansluit op de behoefte van de forensen.


30km gebied

Nu de kans bestaat dat de Hoofdweg een 30km gebied wordt, zullen er geen Q-liners door Eelde naar Groningen gaan rijden. Wij vinden als D66 dan ook dat de bussen de oorspronkelijke route door Spierveen kunnen blijven rijden. Ook hierover hebben ze vragen gesteld aan het college.