RTV TYNAARLO

Stichting Leergeld Noord Drenthe zet zich in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo in voor kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Het gaat hierbij bij voorbeeld om de aanschaf van schoolspullen, het lidmaatschap van een sportclub of muziekvereniging, zwemlessen, een fiets om mee naar school te gaan of een laptop om huiswerk op te maken.

corona-crisis

De hulpverlening door Leergeld Noord Drenthe is in 2015 begonnen en daarna elk jaar toegenomen. Ook begin 2020 kwamen veel steunaanvragen binnen en konden tientallen kinderen worden geholpen. Half maart veranderde de situatie echter drastisch. Door de corona-crisis gingen scholen dicht en werden schoolreisjes, schoolkampen en excursies afgelast. Sportbeoefening en culturele activiteiten kwamen op een laag pitje te staan. Hierdoor stagneerde het aantal aanvragen bij Leergeld Noord Drenthe. Alleen voor fietsen, laptops/tablets en kleding deed zich een stijging voor.

lager

Vanwege corona was het aantal aanvragen bij Leergeld Noord Drenthe in totaliteit in 2020 lager dan in 2019. Met 1942 aanvragen en 1012 geholpen kinderen gaat het nog wel om aanzienlijke aantallen.

In de gemeente Aa en Hunze betreft het 410 aanvragen, 187 kinderen en € 33.042,– aan kosten van hulpverlening.

In de gemeente Assen betreft het 1317 aanvragen, 679 kinderen en € 141.500,– aan kosten van hulpverlening.

In de gemeente Tynaarlo betreft het 215 aanvragen, 137 kinderen en € 22.664,– aan kosten van hulpverlening.

Stichting Leergeld Noord Drenthe hoopt dat het normale leven in de loop van 2021 weer op gang komt en dat alle kinderen daaraan kunnen deelnemen. Want nu meedoen is straks meetellen!