RTV TYNAARLO

B&W stellen de gemeenteraad voor om de mogelijkheden verder te onderzoeken van een
verlenging van de rondweg De Voorkampen in Zuidlaren om het PBH-terrein heen. Daarmee zijn
twee andere varianten voor een rondweg om het dorp afgevallen: een lange variant om het
terrein heen, zo veel mogelijk over bestaande wegen, en een kortere weg over de achterzijde van
de toekomstige woonwijk op het PBH-terrein.

lange variant
Uit onderzoek blijkt dat de lange variant eenvoudigweg te weinig oplevert. Hij is in te weinig
situaties een aantrekkelijk alternatief om door de Stationsweg in Zuidlaren te rijden, daarom zou
hij relatief weinig gebruikt worden.
Een weg over de achterkant van het PBH-terrein is te schadelijk voor het woongenot daar. De
onderzoekers spreken zelfs van “ontwrichtend op ruimtelijk, verkeerskundig en sociaal niveau”.
Blijft over: een rondweg die eerder aansluit op de wegen van het PBH-terrein.
Belangrijk
Uit het onderzoek blijkt dat het belang van een rondweg behoorlijk groot is. Zonder rondweg zal
de verkeerdrukte op met name de Stationsweg substantieel toenemen, door de autonome groei
van het autoverkeer, maar ook door de bebouwing die op het PBH-terrein komt.
Bovendien zorgt een rondweg voor vermindering van de verkeersdrukte op enkele andere wegen
in het centrum, met name de route Brink-O.Z.- de Millystraat – Hunzeweg. Ook kan de weg
een rol vervullen voor de ontsluiting van het PBH-terrein.
Verder onderzoek
Het college wil nu laten onderzoeken wat de maatschappelijke, ruimtelijke en financiële effecten
van een rondweg zouden zijn. Het wil namelijk niet alleen kijken naar de verkeerstechnische kant
van een rondweg, waar het onderzoek zich tot nu toe op geconcentreerd heeft.
Ook willen B&W onderzoek laten doen naar een goede ontsluiting van de voorzijde van het PBH terrein en de woonwijk die gepland staat op de achterzijde van het PBH terrein, onder andere op
een rondweg