RTV TYNAARLO

. 20-02-2022 Fotograaf: Stefan Pronk

De wilde narcis, ook wel Drentse paosbloem genoemd, is een inheemse bollensoort, die oorspronkelijk in Drentse beekdalen te vinden was. Vanuit de natuurlijke groeiplaatsen werd de soort geïntroduceerd op Drentse boerenerven. In de loop der tijd is de soort echter zeldzaam geworden. Om deze karakteristieke bloem in het Drentse landschap te behouden is actie vereist. Landschapsbeheer Drenthe en de provincie Drenthe werken sinds 2019 gezamenlijk aan de bescherming van de wilde narcis vanuit het project Drentse paosbloem. De bewustwordingscampagne richt zich in 2022 op de Drentsche Aa.

Wilde narcis.

Veel (Boeren)erven zijn door de jaren heen sterk veranderd; ze zijn heringericht naar een meer ‘modern’ erf en worden intensiever onderhouden. Dit heeft negatieve consequenties voor de wilde narcis. De bol is niet heel kritisch wat betreft zijn groeiplaats, maar vroeg maaien is funest. De bloem heeft dan geen kans om zaden te vormen en te verspreiden.

Drentse paosbloem

De Drentse paosbloem lijkt erg veel op de gekweekte variant van de narcis, de trompetnarcis. Doordat de wilde narcis lastig van deze soort te onderscheiden is, bemoeilijkt dit het behoud. Met het project Drentse paosbloem willen de provincie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe de wilde narcis onder de aandacht brengen bij erfeigenaren, groeiplaatsen in stand houden en partners stimuleren de soort te herintroduceren op erven en in half natuurlijke hooilanden en beekdalen. Staat de wilde narcis bij u in de tuin? Kijk op https://lbdrenthe.nl/projecten/wilde-narcis wat u kunt doen.

Voorlichtingsbijeenkomst Drentsche Aa
Wilt u meer te weten komen over de wilde narcis en bent u benieuwd wat u voor deze bijzondere bollensoort kunt doen? Landschapsbeheer Drenthe organiseert op vrijdag 4 maart een voorlichtingsbijeenkomst in Taarlo. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u tips over wat u zelf kunt doen ten behoeve van deze soort en wordt het project Drentse paosbloem toegelicht. Ook staat er deze middag een korte excursie gepland, waarbij u de Drentse paosbloem leert herkennen. Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Geef u dan op via de website van Landschapsbeheer Drenthe (www.lbdrenthe.nl). Aanmelden is verplicht.

In geval van veel animo krijgen mensen die in de omgeving van de Drentsche Aa wonen voorrang. Uw aanmelding is definitief op moment dat u een bevestigingsmail ontvangt van Landschapsbeheer Drenthe.

Praktische informatie
Datum: vrijdag 4 maart 2022
Tijd: 13.00 tot 15.30 uur
Locatie: Taarlo (nader te bepalen)
Adres: Nader te bepalen