RTV TYNAARLO

Helaas moet ook dit jaar de dodenherdenking op aangepaste wijze plaatsvinden. Bij geen van onderstaande activiteiten kan publiek aanwezig zijn. Wel zijn de herdenkingen via internet terug te zien.

Vlaggenprotocol

Net als vorig jaar vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei alle Nederlanders om op 4 mei de hele dag de vlag halfstok te hangen, ter nage- dachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Op 5 mei mag de vlag de hele dag in top om onze vrij- heid te vieren en als eerbetoon aan degenen die ons land destijds hebben bevrijd.

Herdenkingstoespraak burgemeester Thijsen

De herdenkingstoespraak wordt opgenomen in de synagoge in Zuidlaren. De toespraak is op 4 mei vanaf 19:00 uur te beluisteren via de opnames van de herdenkingsbijeenkomsten in Eelde en Vries (zie hieronder) en via de website van de gemeente: www.tynaarlo.nl

Programma 4 mei in Eelde

  • In de loop van de morgen leggen de burge- meester en het Herdenkingscomité kransen bij het oorlogsmonument op de begraaf- plaats en de verschillende oorlogsmonumen- ten in Paterswolde en Eelderwolde.
  • Van 18:30-21:00 uur kunt u een bloem leg- gen bij het monument en een ogenblik stil- te houden. Er is een erewacht aanwezig en bloemen zijn beschikbaar op de begraaf- plaats.
  • Van 19:00 tot 19:30 kunt u de online-uitzending van de herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk bekijken. Lars van Dijk leidt de bijeenkomst, met verhalen en bijdragen van Anneke Schootstra, Ernst Arbouw en Marcel
  • Thijsen. Mark Pepping en Vera Slutman zor- gen voor muzikale begeleiding. De herdenkingsbijeenkomst is te bekijken via:

• www.dorpskerkeelde.nl/kerkomroep • www.4meieeldepaterswolde.nl
• Facebookpagina 4 mei Herdenkings-comité

-en ook is het programma vanaf 19.00 uur te beluisteren via Tynaarlolokaal 105,9 fm en 107,4 fm of website www.tynaarlolokaal.nl

• Facebookpagina Dorpsklanken

• 19:45 uur: de kerkklokken luiden
• 19:58 uur: trompettist blaast de Last Post • 20:00 uur: 2 minuten stilte

Programma 4 mei in Vries

• In de loop van de morgen vindt er een korte herdenking plaats bij het oorlogsmonument:

• Janny Roggen leest de namen voor van oorlogsslachtoffers in de oude gemeente Vries

• Scouting hijst de vlag halfstok
• Burgemeester Thijsen en dominee

Altena leggen kransen
De herdenking is vanaf 19:00 uur te bekijken op www.vries.nu, inclusief de eerder opgenomen herdenkingstoespraak van burgemeester Thijsen
• 19:45 uur: de kerkklokken luiden
• 19:58 uur: op diverse plekken in Vries blazen

leden van de Harmonie Vries de Last Post
• 20:00 uur: 2 minuten stilte
• 20:02 uur: alle inwoners van Vries wordt gevraagd naar buiten te gaan en samen met buren en straatgenoten het Wilhelmus te zingen.

Programma 4 mei in Zuidlaren

• In de loop van de morgen legt burgemeester Thijsen een krans bij het oorlogsmonument

• In verband met corona vinden er verder geen activiteiten plaats in Zuidlaren